Om Good News Magazine

Good News Magazine

Good News Magazine (GNM) är en partipolitisk och religiös obunden community med fokus på godhet, medveten optimism och konstruktivt engagemang. Vår strävan med GNM är att förbättra världen genom att sprida optimism och framtidstro. Allt i syfte att skapa tillit i samhället samt minska rädsla och hat. Vi vill inspirera, informera och stimulera till förbättring. Godhet föder godhet och alla behöver vi emellanåt bli påminda om alla goda krafter som verkar för en bättre värld och alla framsteg som tagits och tas. Positiva exempel fungerar inte enbart som inspiration utan även som information.

Vi på GNM tror att det som driver oss människor är hoppet om en bättre framtid, vetgirighet och viljan till personlig utveckling. Vi vill förse vår community med kunskap och belysa all den fantastiska kreativitet, intelligens, engagemang och godhet som finns i vår omvärld. Genom att berätta om hur även en liten, till synes obetydlig kärlekshandling kan få stor betydelse, vill vi visa att alla kan vara med och påverka framtiden. Vi vill vara en community för inspiration och välbefinnande - i både hjärta och hjärna.

Historik

Daniel Mendoza grundare och ägare lanserade 20101020 GNM som ett pappersmagasin. 20 utgåvor hann producerades innan produktionen pausades hösten 2016. Ambitionen är fortfarande att återuppta produktionen men i begränsad form.

Från och med januari 2019 är GNM något mer, något större. Daniel Mendoza och Robert Rydefalk har slagit sina påsar ihop och idag är GNM en svensk community där alla kan via hemsidan, podcasten Kärlekens Omtanke, Daniels föreläsningar, nyhetsbrev osv varje dag ta del av positiva nyheter och inspirerande artiklar från olika delar av världen.

Foto: Shutterstock