Goda Nyheter

Vi är ett svenskt partipolitiskt och religiöst obundet magasin. Vi lyfter fram personer och företeelser som inspirerar och engagerar. Godhet föder godhet och alla behöver få ta del av det positiva i vår värld.

För att göra skillnad

Per Olsson är filosofie doktor i naturresurshushållning. Han är verksam vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och är också återkommande skribent i GNM.

GNM nr 10 – I rätt riktning

Det kan uppfattas som om det mesta är fel i världen och att människan inte gör några framsteg. I allt det negativa bruset är det lätt att missa skogen för alla träd …