Goda Nyheter

Vi är ett svenskt partipolitiskt och religiöst obundet magasin. Vi lyfter fram personer och företeelser som inspirerar och engagerar. Godhet föder godhet och alla behöver få ta del av det positiva i vår värld.

Skola för alla

Lika många flickor som pojkar börjar nu skolan. Dessa glädjande siffror är ett av resultaten för FN:s millenniemål – en gemensam satsning från världens länder för att göra jorden till en bättre plats för alla, oavsett var man bor.