Om Good News Magazine

Good News Magazine (GNM) är ett partipolitiskt och religiöst obundet magasin. Det grundades hösten 2010 av f d banktjänstemannen Daniel Mendoza. Hösten 2016 pausades produktionen med syfte att återuppta den något år senare. Tyvärr har det ännu inte skett men målet finns kvar att så sker.

Ambition med GNM är att förbättra världen genom att sprida optimism och framtidstro.

Du behöver inte skrika högst för att bli hörd, eller vara störst för att bli sedd. När du visar respekt för den du pratar med, och engagemang för det du pratar om, kan det vara tillräckligt spännande med en viskning.

GNM som magasin är unikt. Det är Nordens enda magasin som fokuserar på det positiva. Godhet föder godhet och alla behöver vi emellanåt bli påminda om alla goda krafter som verkar för en bättre värld. Det var också därför Daniel lanserade magasinet år 2010.

GNM tror att det som driver oss människor är hoppet om en bättre framtid, vetgirighet och viljan till personlig utveckling. Och vi tror att GNM kan ge näring till alla de här drivkrafterna. GNM vill förse sina läsare med kunskap och belysa all den fantastiska kreativitet, intelligens och engagemang som finns i vår omvärld.

GNM är ett partipolitiskt och religiöst obundet magasin. I magasinet tar redaktionen och dess samarbetspartners ställning för människan, för kulturell och biologisk mångfald, för jämställdhet, för jämlikhet, för djuren, för naturen och framför allt för kommande generationer av alla arter. För oss går de mänskliga rättigheterna hand i hand med ett unikt ansvar.

GNM tror på individen och styrkan var och en av oss besitter. Genom att berätta om hur även en liten, till synes obetydlig handling kan få stor betydelse, ville GNM visa sina läsare att alla kan vara med och påverka framtiden. Vi är alla en kraft att räkna med. För att lösgöra den här kraften måste vi våga! Vi måste våga förändra oss, dela med oss och ta lärdom av andra. Vi måste våga se våra medmänniskor och vår omgivning med öppna ögon.

GNM vill stimulera människors sinnen och öppna upp för dialog och reflektion. Vi vill vara ett forum för inspiration och välbefinnande – i både hjärta och hjärna.