Skola för alla

Lika många flickor som pojkar börjar nu skolan. Dessa glädjande siffror är ett av resultaten för FN:s millenniemål – en gemensam satsning från världens länder för att göra jorden till en bättre plats för alla, oavsett var man bor.