Från konflikt till dialog

Det kan räcka med en stark röst för att förändra världen – så länge det finns någon som lyssnar. Många av det senaste halvseklets stora konflikter har tagit slut för att några modiga individer bestämt sig för att hellre prata än att fortsätta slåss.

Den långsiktiga lösningen

På 1900-talet blev ickevåldsaktioner ett begrepp och en strategi för att protestera mot orättvisor. Fredliga aktioner har störtat regeringar och lamslagit diktaturer. Det kan ske igen.