Cirkus utan djur

Allt fler länder förbjuder helt eller delvis användandet av djur i cirkusar. Vilka är dessa länder och hur går det sedan för djuren som kanske aldrig tidigare fått leva i frihet? Läs vidare så får du svaret.

Inom tio år hoppas världens djurrättsorganisationer att inget djur längre tvingas uppträda på cirkus. De senaste åren har allt fler länder förbjudit användningen av vilda djur på cirkus och flera cirkusar har på eget initiativ helt slutat ha djur i sina föreställningar.

Den 1 juli 2009 blev Bolivia världens första land att helt förbjuda djur på cirkus med en lag som slog fast att det sätt cirkusdjuren lever på är att likställa med djurplågeri. Lagen kom till efter att den Londonbaserade djurrättsorganisationen Animal Defenders International (ADI) i samarbete med upprörda cirkusarbetare uppmärksammat ett stort antal fall där bolivianska cirkusdjur utsatts för misskötsel. Det väckte en stark opinion för ett förbud, vilket gjorde det relativt enkelt att få igenom en lagändring.

Vid tiden för förbudet fanns ungefär 50 djur på cirkusar med bas i Bolivia – bland annat tigrar, elefanter och hästar – och cirkusägarna fick ett år på sig att i samarbete med myndigheterna hitta nya hem åt djuren. Även ADI hjälpte till med omplaceringarna. Eftersom många av de vilda djuren tillbringat hela livet i fångenskap och därmed inte utvecklat sin naturliga överlevnadsinstinkt var det inte möjligt att släppa dem fria, men deras nya hem erbjöd helt andra levnadsförhållanden än de trånga burar som många av dem kom ifrån. De slapp också ifrån de ständiga transporterna och den nära kontakten med människor.

I dag har även Bosnien Hercegovina, Cypern och Grekland ett totalförbud, medan det i Brasilien finns omfattande regionala förbud i väntan på det totalförbud som snart träder i kraft. Även i Kroatien finns regionala förbud, medan övriga landet endast förbjuder användningen av vilda djur.

Nya traditioner efter 250 år
Traditionen att ha djur på cirkus är lika gammal som den moderna cirkusen själv, alltså snart 250 år. Det var år 1768 som den brittiske konstryttaren Philip Astley började uppträda med ett nummer där han ställde sig upp på en häst som galopperade runt en cirkelformad manege. Tidigare gjordes de flesta riduppvisningar på ovala banor, men Astley insåg att centrifugalkraften gör det lättare att stå stadigt om hästen springer i cirkel. Och den som står stadigt har också lättare att göra andra typer av konster.

Efterhand bjöd konstryttaren in lindansare, jonglörer och komiker att uppträda på den egna arenan, Astley’s Amphitheatre, i London och därmed var den moderna cirkusen född. Snart började man även använda andra djur än hästar i föreställningarna, vilket i sin tur byggde på en lång tradition av att visa upp exotiska djur för en fascinerad publik. Men allt gammalt är inte bra och vissa traditioner är till för att brytas.

I Sverige har djurrättsorganisationer i många år arbetat för ett förbud av djur på cirkusar, i synnerhet med fokus på vilda djur. Under många år hade aktionerna begränsad effekt, men de senaste åren har en förändring märkts i allmänhetens reaktioner. Allt fler har börjat ifrågasätta varför cirkus och djur ska höra ihop. För snart tre år sedan gjordes dessutom en statlig utredning som resulterade i ett förslag om att helt förbjuda användningen av elefanter och sjölejon på cirkus. Det ligger dock fortfarande och väntar på vidare behandling på landsbygdsministerns bord, trots att bland annat Sveriges veterinärförbund i somras krävde att regeringen snarast lägger fram ett förslag om förbud.

cirkus

Stopp för vilda djur på Cirkus Scott
I somras sattes dessutom cirkuselefanterna i fokus när det avslöjades att Cirkus Scott under sin Sverigeturné anlitat en kontroversiell elefanttränare som år 2009 smygfilmades på en brittisk cirkus när han tillsammans med sin assistent deltog i systematisk misshandel av de elefanter han jobbade med. Efter en hetsig debatt meddelade Cirkus Scott i oktober att de beslutat sig för att helt sluta använda vilda djur i sina föreställningar – vilket i praktiken innebär just elefanter och sjölejon.

Cirkus Scott har inte gått att nå för en kommentar, men i samband med beslutet skrev cirkusdirektör Robert Bronett i ett pressmeddelande:

– Cirkusföreställningar har underhållit människan sedan början av 1700-talet och jag vill att cirkuskonsten med dess magi skall finnas kvar även för nästkommande generationer. Vi måste utvecklas och lyssna till vad vår publik vill uppleva. Därför har jag i dag tagit ett beslut att inte presentera vilda djur i våra föreställningar i framtiden.

Under cirkusens julföreställningar var följaktligen inga vilda djur med i manegen, vilket var första gången i cirkusens 76-åriga historia – ett beslut som välkomnades av landets djurrättsorganisationer och var extra viktigt just för att det handlar om Cirkus Scott, Sveriges största och mest inflytelserika cirkus.

– Det är glädjande att se en cirkus som själva går före och ser vad som behöver göras, i synnerhet som de är så stora och kända. Det sänder en viktig signal, säger Camilla Björkbom, Djurens rätts förbundsordförande, när vi pratas vid på telefon.

Djurens rätt är en av de djurrättsorganisationer som under lång tid arbetat mot ett förbud mot djur på cirkus, under sloganen ”cirkus är kul – men inte för djuren”.

– Vi ser en utveckling både hos allmänheten och hos cirkusarna själva där djursynen ifrågasätts, vilket är väldigt bra. Vi jobbar mycket med opinionsbildning och det märks en tydlig skillnad i hur media skildrar frågan, bilden har blivit mycket mer nyanserad de senaste åren, säger Camilla.

Så varför vill ni förbjuda djur på cirkus?
– När det gäller cirkusmiljön finns det två aspekter som är extra problematiska för alla djur. Den ena är de ständiga transporterna, den andra är den stressiga miljön med ständig kontakt med människor. Sedan är det även av etiska skäl. När vi använder djur som underhållning skapar vi en bild av att det är okej för människan att använda djur på det sättet, vilket det inte är.

I debatten pratar man oftast bara om vilda djur. Varför har ni valt att fokusera på just dem?
– Det beror på att cirkusmiljön är särskilt problematisk just för vilda djur. I Sverige handlar det till exempel om elefanter som egentligen behöver röra sig över stora sträckor eller sjölejon som behöver bättre tillgång till vatten. De tama djuren är oftast mindre och har lättare att anpassa sig. Det betyder inte att vi tycker att det är okej, inte ens i de fall där man kan ha som argument att vissa djur trivs på cirkus. Det handlar ändå om djur som gör konster för vår skull, på människans villkor. Vad vi ser som underhållning handlar om en typ av fångenskap som bara handlar om pengar. De flesta andra som jobbar på cirkus har valt det själva, djuren har inget val.

Så vad ska cirkusarna göra?
– Sluta köpa in nummer där det ingår djur.

Om man ändå vill gå på cirkus, vad kan man göra som besökare?
– Det kan vara svårt att påverka på plats, när man redan har köpt biljett, så det man kan göra är att försöka välja en cirkus utan djur redan från början.

Om vi skulle få ett totalförbud, vad händer då med djuren?
– I de länder som fått förbud har det ingått att man även ska hitta nya hem för djuren. Jag är mer orolig för alla de djur som inte klarar av att bli cirkusdjur efter att man testat dem. Vad händer med dem? Jag hoppas att de får ett bra liv någon annanstans, men jag tror tyvärr inte det.

Nya hem åt Colombias cirkusdjur
Vad som händer med de djur som av olika anledningar lämnar cirkusvärlden är en av de saker Animal Defenders International arbetar med. Just nu håller organisationen på att hitta nya hem åt före detta cirkusdjur i Colombia, där ett förbud mot vilda djur på cirkus trädde i kraft i juni – efter en sex år lång kampanj ledd av bland annat ADI. Cirkusarna har nu två år på sig att omplacera djuren och ADI har erbjudit sig att hjälpa till där det behövs.

– Efter detta viktiga beslut är det viktigt att djuren som berörs får möjlighet att leva resten av sina liv fria från cirkusarna och det lidande de har utsatts för, underströk ADI:s representant Jan Creamer när beskedet kom.

Just Sydamerika ligger i framkant när det gäller förbud mot cirkusdjur och snart har nästan hela kontinenten ett förbud mot vilda djur.

Lever och uppträder i olika länder
Eftersom de flesta cirkusar reser runt innebär det att samma djur ofta uppträder i olika länder, vilket gör det extra viktigt att samarbeta internationellt för djurens bästa. För Sveriges del innebär det exempelvis att de djur som uppträder här under sommaren nästan undantagslöst både uppträder och tränas i andra länder under vinterhalvåret.

– För att kunna följa djuren samarbetar vi med internationella djurrättsorganisationer, men det kan vara svårt att jobba ihop eftersom vi har så olika förutsättningar. Vi ligger till exempel långt efter de flesta av våra europeiska kollegor, säger Camilla Björkbom.

Som exempel tar hon grekiska Greek Animal Welfare Fund (GAWF) som Djurens rätt samarbetat med i olika sammanhang inom nätverket Eurogroup for Animals. GAWF låg bland annat bakom en sex år lång kampanj som slutade med att Grekland år 2012 införde ett totalförbud mot djur på cirkus.

– I Grekland fanns redan flera regionala förbud, så steget till ett totalförbud var inte så stort. I Sverige försökte Tranås kommun för några år sedan införa ett eget förbud mot cirkusar med djur, men det visade sig att det stred mot lagen, så det gick inte. Vi har alltså väldigt olika förutsättningar. I Sverige är det enda som fungerar att lagstifta. Därför fortsätter vi att kämpa för ett förbud.

Text: Anna Rikner Illustration: David Karlström

FAKTA:
LÄNDER MED FÖRBUD MOT DJUR PÅ CIRKUS

Förbud mot alla djur
Bolivia
Bosnien Hercegovina
Brasilien (regionala förbud, på gång nationellt)
Cypern
Grekland

Förbud mot vilda djur
Belgien (på gång)
Bulgarien
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Israel
Kroatien (plus regionala totalförbud)
Nederländerna
Paraguay
Peru
Slovenien
Singapore
Storbritannien (från 2015)
Österrike

Förbud mot vildfångade djur
Estland
Polen
Ungern

Källa: Djurens rätt

VAD GÄLLER I SVERIGE

Sverige har ännu inget allmänt förbud mot vilda djur på cirkus, även om ett sådant lagförslag sedan år 2011 väntar på behandling. Det innebär dock inte att vilka djur som helst får visas på cirkus i Sverige. Här råder totalförbud för apor, flodhästar, giraffer, grisar, hjortdjur, krokodildjur, kängurur, noshörningar, rovdjur, rovfåglar, strutsfåglar och säldjur. Bland dessa grupper görs dock undantag för hundar, katter, renar och sjölejon, som alltså får visas.

Utöver detta gäller särskilda regler för den som vill föra in utrotningshotade arter.

Källa: Jordbruksverket

Comments