Cirkus utan djur

Allt fler länder förbjuder helt eller delvis användandet av djur i cirkusar. Vilka är dessa länder och hur går det sedan för djuren som kanske aldrig tidigare fått leva i frihet? Läs vidare så får du svaret.

GNM nr 10 – I rätt riktning

Det kan uppfattas som om det mesta är fel i världen och att människan inte gör några framsteg. I allt det negativa bruset är det lätt att missa skogen för alla träd …

Rullstolar till folket – GNM nr 9

En rullstolsfabrik i Guatemala ger människor med funktionsnedsättning möjlighet till en värdig tillvaro. Det handlar om hjälp till självhjälp. På så sätt tänds tusentals hopp varje år.