Positiva nyheter

Positiva nyheter från olika delar av världen. Läs och sprid gärna vidare! Du hjälper då oss att synas och du hjälper andra att känna hopp, framtidstro och tillit till människan. Godhet föder godhet och alla behöver få ta del av det positiva i vår värld.

Banbrytande avtal räddar unikt naturområde 

Great Bear Rainforest, i Kanadas delstat British Columbia, är ett unikt område av kustnära tempererad regnskog. Skogen utgör bland annat hem för grizzlybjörn, vild lax, varg och vithövdad havsörn men har också värdefulla och unika träd. I ett nytt banbrytande avtal kommer området att få ett starkare skydd mot bland annat avverkning där 85 procent av området skyddas. Vidare blir det förbjudet att jaga björnar inom First Nations territorier och jakt på vit-belagd Kermode björn förbjuds helt.

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35467660

Populationen av Indiens gamar återhämtar sig och balansen återställs 

I södra Indien har förbudet av antibiotika i nötkreatur gett positiva resultat för gamarna. Sakta men säkert ökar antalet av dem. Det har i sin tur lett till att balansen i naturen börjar återställas.

http://timesofindia.indiatimes.com/home/environment/flora-fauna/Drug-ban-gives-vultures-wings-improves-diversity/articleshow/50806052.cms

Kvinnliga jordbrukare i Pakistan får rätt till mark

För första gången får 1 214 kvinnliga jordbrukare i Pakistan rätt till mark. Ett steg som förhoppningsvis bidrar till att de tar sig ur fattigdom samtidigt som deras status stärks, skriver UN Women.

”Vem kunde ana att en fattig kvinna och änka som jag skulle få tillgång till mark. För första gången i mitt liv kan jag säga att något är mitt”, sa en av kvinnorna som fick tillgång till mark och visade sedan stolt upp avtalet som bevisar det.

Läs artikeln här!

Comments