Positiva nyheter

Positiva nyheter från olika delar av världen. Läs och sprid gärna vidare! Du hjälper då oss att synas och du hjälper andra att känna hopp, framtidstro och tillit till människan. Godhet föder godhet och alla behöver få ta del av det positiva i vår värld.

Stad fri från avfall
Staden Kamikatsu i Japan bestämde sig år 2003 att till år 2020 bli fri från sopor. Vilket resulterat i att man redan återvinner cirka 80 procent av stadens avfall.

http://www.treehugger.com/green-home/japanese-town-aims-produce-no-trash-2020.html

Milstolpe i bevarandet av våtmarker
Nyligen uppnåddes en milstolpe vad gäller bevarandet av våtmarker i världen. Över 100 miljoner hektar våtmark har gjorts till naturreservat.

http://wwf.panda.org/wwf_news/?260633

Ekologisk jordbruk vinner mark
Provinsen Valenica i Spanien har bestämt sig för att till år 2020 mer än fördubbla, från 8 till 20 procent, andelen jordbruksmark som ska vara avsedd för ekologiskt jordbruk.

http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/food-for-life-organic-farming-bees-spain/blog/55493/

Comments