Positiva nyheter

Positiva nyheter från olika delar av världen. Läs och sprid gärna vidare! Du hjälper då oss att synas och du hjälper andra att känna hopp, framtidstro och tillit till människan. Godhet föder godhet och alla behöver få ta del av det positiva i vår värld.

Ett bättre år för miljontals djur
World Animal Protection arbetar dagligen för att hjälpa våra mesvarelser världen över. Deras engagemang bidrog till att miljontals djur fick det bättre förra året. Kanske är du en av dem som stödjer deras arbete.

http://www.worldanimalprotection.se/nyheter/miljoner-djur-fick-ett-battre-liv-under-2015

EU-parlamentet ger stöd till unionens naturdirektiv
I vad som betraktas som en stor framgång för miljögrupper inom EU röstade EU-parlamentet med stor majoritet för en rapport till stöd för unionens naturdirektiv (Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet). Beslutet innebär att direktiven måste implementeras i nationell lagstiftning och att länderna behöver se till att de finansiella resurserna finns för att de uppsatta mål gällande biologisk mångfald uppnås.

Läs artikeln här!

Köpenhamn ska bli koldioxidneutral till 2025
Stadens borgmästare vill att staden ska divestera ur fossilindustrin och till år 2025 vara en av världens koldioxidneutrala huvudstäder. Oslo blev förra året världens första huvudstad att upphöra med sina investeringar i fossila bränslen.

http://www.theguardian.com/environment/2016/jan/29/copenhagen-set-to-divest-from-fossil-fuels

Solenergi räddar rovdjur i Tanzania
Med hjälp av soldrivna lampor har boskapsägare i Tanzania minskat konflikten mellan rovdjur och människa. Energi som lagras i ett batteri gör att lampan blinkar två gånger per sekund mellan skymning och gryning. Något som visat sig skrämma bort rovdjuren.

http://news.mongabay.com/2016/02/a-small-team-in-tanzania-is-using-nothing-but-lights-to-save-lions-and-leopards/

Comments