Vad är Good News Magazine?

Vi vill börja med att vara tydliga med att Good News Magazine inte har någon som helst koppling till annan tidskrift, vare sig i Sverige eller i utlandet. Vi är både partipolitiskt och religiöst obundna och tänker så förbli.Vår ambition är att förbättra världen.

Du behöver inte skrika högst för att bli hörd, eller vara störst för att bli sedd. När du visar respekt för den du pratar med, och engagemang för det du pratar om, kan det vara tillräckligt spännande med en viskning.

Good News Magazine är unikt. Vi är Nordens enda magasin som fokuserar på det positiva. Godhet föder godhet och alla behöver vi emellanåt bli påminda om alla goda krafter som verkar för en bättre värld. Det var också därför vi lanserade magasinet år 2010.

Vi tror att det som driver oss människor är hoppet om en bättre framtid, vetgirighet och viljan till personlig utveckling. Och vi tror att Good News Magazine kan ge näring till alla de här drivkrafterna. Vi vill förse våra läsare med kunskap och belysa all den fantastiska kreativitet, intelligens och engagemang som finns i vår omvärld.

Good News Magazine är ett partipolitiskt och religiöst obundet magasin. Vi tar ställning för människan, för kulturell och biologisk mångfald, för jämställdhet, för jämlikhet, för djuren, för naturen och framför allt för kommande generationer av alla arter. För oss går de mänskliga rättigheterna hand i hand med ett unikt ansvar.

Good News Magazine tror på individen och styrkan var och en av oss besitter. Genom att berätta om hur även en liten, till synes obetydlig handling kan få stor betydelse, vill vi visa våra läsare att alla kan vara med och påverka framtiden. Vi är alla en kraft att räkna med.

För att lösgöra den här kraften måste vi våga! Vi måste våga förändra oss, dela med oss och ta lärdom av andra. Vi måste våga se våra medmänniskor och vår omgivning med öppna ögon. Good News Magazine vill stimulera människors sinnen och öppna upp för dialog och reflektion. Vi vill vara ett forum för inspiration och välbefinnande – i både hjärta och hjärna.

Det är insidan som räknas. Och även om vi inte vill skrika högt att vi finns får ni gärna sprida att vi gör det.


Vi på Good News Magazine

Daniel Mendoza

Grundare, ansvarig utgivare och chefredaktör

070 – 220 09 45
E-post

 

Daniel kom från Uruguay, via Brasilien och Paraguay, till Sverige som flyktingbarn på 1980-talet. Efter att ha tillbringat cirka fem år av sin barndom på flykt mellan olika länder och städer hamnade han och hans familj i Sverige. Daniels barndom var många gånger extrem våldsam. En barndom som, enligt honom själv, tog slut när hans far tog livet av sig i slutet av samma årtionde. Med fokus på framtiden och genom att inte låta negativa känslor påverka hans syn på människan och omvärlden har Daniel valt att gå sin egen väg.

Idén till Good News Magazine föddes när han läste första terminen på Handelshögskolan i Stockholm 1999. På tåget från Västerås lyssnade Daniel på alla negativa kommenterar om massmedia, om hur dagstidningar bombarderar människor med negativa nyheter, om all misär och de problem som finns i världen. Sällan var det positiva kommenterar. Daniel bestämde sig då för att göra något åt den negativa inställning. Men det tog tio år. Den 20 oktober 2010, när han var fortfarande anställd inom finanssektorn, lanserades första utgåvan av Good News Magazine.Marielle MendozaMarielle Mendoza

VD och ekonomiansvarig
+46 70 220 09 54

E-post

Marielle har sista 13 år arbetat med redovisning. Bland annat åt PwC. Hon älskar siffror och gillar ordning och reda. Från att arbetat med Good News Magazines ekonomi på deltid under fem år (parallellt med att hon var ekonomiansvarig för Västerås Science Park) gick hon i september 2015 in som VD för GNM Publishing Group AB som ger ut magasinet.

Marielle var tidigare dansare med bland annat ett SM-guld i bagaget.